Átlátszó kisülés az erekció során. A különböző váladékok okai a férfiakban: mi a norma, mi a patológia - Megelőzés


Egy ingerhatás által kiváltott fiziológás, vegetatív, izom- vagy viselkedési aktivitásváltozás. Emlősöknél két, a hátoldalon megtalálható és a gerincoszlophoz csatlakozó lapockát és két, a hasi oldal felé elhelyezkedő és a mellcsonttal kapcsolódó kulcscsontot foglal magába.

A valódi csontoshalak sokféle élőhelyet népesítenek be, és nagyon változatos formákban vannak jelen a Földön. Ide tartoznak például az angolnák, a csikóhalak, a lepényhalak vagy a lazacok. A kréta időszaktól kezdődően körülbelül 70 millió évvel ezelőttől a valódi csontoshalak a legjelentősebb halcsoport a Földön. A nemrégiben végzett molekuláris rendszertani vizsgálatok azt mutatták, hogy a primitív kétszikűek sokkal közelebbi rokonságban állnak az egyszikűekkel, mint a valódi kétszikűekkel.

Jellemző rájuk a munkamegosztás szélsőséges mértéke és ugyanakkor az együttműködés, amiben különféle kasztok mindegyike saját feladatot végez táplálékgyűjtés, védekezés, a fiatalok gondozása. A reprodukciót termékeny egyedek néhánya végzi, amelyeket terméketlen dolgozók sokasága támogat és szolgál ki.

Mivel a dolgozók nem képesek szaporodni, ezért csak az egész kolónia tekinthető a reprodukciót is elvégző egyednek, szuperorganizmusnak az egyes dolgozók szigorúan véve nem egyedek. Sőt, a különböző nemzedékek egyszerre jelen lehetnek a kolóniában, és a társas szerveződés folytonossága évről évre megőrződik. A gerincesek között is vannak egyes fajok, amelyek a társas szerveződésnek egyenértékű szintjét mutatják.

Például az Afrikában élő csupasz turkálónak egy patkányra emlékeztető rágcsálóféle is kasztrendszere van nem-szaporodó felnőtt tagokkal, amelyek táplálékokat gyűjtenek, fenntartják az üregrendszert vagy egyszerűen más csoporttagokat melegen tartanak.

A zselé, a színtelen zselé, az átlátszó és az okok miatt - Meghitt

Például az emberek hajlamosak magukhoz hasonló testmagasságú párt választani. Egy változat az egyedeknek ama csoportja, amely megkülönböztethetően eltér ugyanazon faj többi változatától, de képes azokkal termékenyen kereszteződni.

A változat jellemzői öröklődnek. Változatok taxonómiai értelemben a háziállatok egyedi tenyészetei állományai és az emberi rasszok. A változat lehet a fajon belüli genetikai elkülönülés első állomása az alfaj, majd később új faj feléde lehet esetleg igen közeli rokon fajok összeolvadásának hibridizációjának eredménye is. Lásd még kultivar. A változatosság eredhet a környezet tényezőinek indukáló hatására. Például a vízellátás és a fényintenzitás befolyásolhatja egy növény magasságát és leveleinek méretét.

átlátszó kisülés az erekció során

Egy egyed élete alatt szerzett ilyen fenotípusos eltérések nem vivődnek át a következő nemzedékekbe, mivel a szaporítósejtek génjeit nem érintik. A genetikai genotípusos változatosság azonban — mivel a genetikai alkat különbözőségének tulajdonítható — öröklődik lásd folytonos variáció ; nem-folytonos variáció.

A genetikai változatosság elsődleges forrása a mutációaz ivarosan szaporodó populációkban lényeges másodlagos forrása az ivarsejtképződéskor bekövetkező rekombináció lásd még átkereszteződés. A genetikai variációt növeli a kültenyésztés vagyis minél kevésbé rokonok párosodásamert így nagyobb valószínűséggel kerülnek eltérő allélok egy egyedbe. A nagyobb genetikai változatosság növeli egy faj ama képességét, hogy túlélje a környezet megváltozásait, mivel a változatosabb allélokkal és génekkel nő annak esélye, hogy némely egyedek tolerálni fogják a bekövetkező különleges változást is.

A változatosabb genetikai alkatú egyedek inkább életben fognak maradni, és az előnyt kölcsönző géneket nagyobb arányban fogják átjuttatni az utódaik nemzedékébe lásd még kiválogatódás.

Látható tehát, hogy a kiválasztódás feltétele a változatosság bizonyos foka; a szelekciók annál erőteljesebben hathatnak, minél nagyobb a genetikai variáció. Ha viszont a genetikai variáció csökken és szélsőséges esetben megszűnik valamely allél vagy gén fixálódik a populációbanakkor nincsen lehetőség kiválogatódásra; ilyen esetben a nem megfelelő genotípusú egyedeket a környezeti változás teljesen eltörölheti a populáció az adott helyen kipusztul vagy más helyre vándorol.

átlátszó kisülés az erekció során

Időlegesen kialakuló állábaik pseudopodiumaik vannak, amelyek. Számos fajuk talajban, iszapban és vízekbn szabadon él, ahol náluknál kisebb lényeket, egysejtűáeket, baktériumokat fogyasztanak, de vannak paraziták is.

Hogyan lehet megérteni, hogy a zselészerű hüvelykisülés a patológia jele?

A legismertebb fajuk a sokat tanulmányozott Amoeba proteus. Bármelyik adott lókuszra nézve az allélek azonos szekvenciával rendelkeznek, abban viszont eltérnek, hogy a szekvencia hányszor ismétlődik. A VNTR szekvenciákat érintetlenül kiszabadíthatjuk a DNS mintából a restrikciós enzimek segítségével, és azonosíthatjuk őket génpróbák kal a Southern blotting módszerrel.

A másik lehetőség, hogy a VNTR alléleket a polimeráz láncreakció val megsokszorozzák, gélelektroforézissel elválasztják, és a keletkezett mintázatot összehasonlítják, és így nincs szükség különleges génpróbákra.

Mivel minden VNTR lókuszra jellemző, hogy sokféle allélje fordul elő, igen kicsi annak a valószínűsége, hogy két egyed még akár csak néhány ilyen lókuszra nézve is azonos allélsorozata legyen. Ennél fogva, a DNS mintát igen nagy biztonsággal tulajdoníthatjuk egy adott személynek. A vályogtípusok a bennük lévő agyag, homok és iszap arányában térnek el egymástól, ami meghatározza, hogy milyen típusú növényeket képesek táplálni. Az állatoknak ez a jellegzetes helyváltoztató mozgása rendszerint válasz az alacsonyabb környezeti hőmérsékletekre, ami csökkent táplálékellátást fog eredményezni; magát a vándorlást gyakran a nappalok hosszának változása váltja ki lásd fotoperiodizmus.

Az évszakos vándorlás leginkább a következő állatcsoportoknál figyelhető meg: emlősök például delfinek, cetek, antilopfélékhalak például lazacok és angolnákegyes rovarok például a királylepkede leginkább feltűnő a madarakban. Például a sarki csér minden évben költözik az Északi-sarkkör közelében levő szaporodási területeiről az Antarktiszra, ami mintegy 17 km távolságnak felel meg.

sötét vizelet prosztatagyulladásból

A vándorló állatoknak igen fejlett a tájékozódó képességük. Átlátszó kisülés az erekció során tűnik, hogy a költöző madaraknak van valamiféle iránytű-érzékük, ami fel tudja használni a Napot, a sarkcsillagot, felhős időben a Átlátszó kisülés az erekció során mágneses erővonalait is referenciahelyekként lásd még navigáció.

Nyomelemként lásd esszenciális elem szükséges az élő szervezetek számára. Az állatokban aerob légzők vasat tartalmaznak a citokrómoka peroxidázok, a kataláznagyobb mennyiségben a hemoglobin és egyes más légzőpigmentumok ; a májban és kisebb mértékben más szövetekben is ferritin formájában raktározódik, a vérben pedig a transzferrin szállítja.

A növényekben található vas a peroxiszómákban is. Az állatokban a vas elégtelen mennyisége vashiányos vérszegénységet okoz, míg a túlzott lerakódása a szövetekben hemosziderózis károsítja azokat. Részei a vakbél a remesebél átlátszó kisülés az erekció során a végbél.

Legfontosabb feladata a vízvisszaszívás és a bélsár formálása. A váz lehet külső váz exoszkeleton vagy belső váz endoszkeleton. Mindkét típus az izületek segítségével lehetővé teszi a helyzetváltoztató mozgást. A gerincesek váza csontrendszerből lásd csont ; tengelyváz ; végtagok áll. Egyes gerincteleneknek hidrosztatikus váza van. Az ilyen egyedi izom viszonylag hosszú izomrostok kötegeiből áll; az izomrost jelenti tehát az alapvető szerkezeti és működési egységét. Az izomrostok a gerincesekben az embrionális élet során mioblaszt sejtek összeolvadásával sejtfúzióval keletkeztek, ezért lényegileg sokmagvú sejteknek tekinthetők.

Minden egyes izomrostot a szarkolemmának nevezett plazmamembrán határol, a szarkolemmán belül a szarkoplazma található sok sejtmaggal. A szarkoplazma belsejében kiterjedt és bonyolult membránrendszer található, ami lényegileg megfelel az endoplazmatikus retikulumnak, és az izomrostokban szarkoplazmatikus retikulumnak nevezik.

Minden egyes izomrostban a sejtváz elemei hosszanti összhúzékony kontraktilis képződményekké, miofibrillumokká szerveződtek; egy izomrostban több miofibrillum is lehet, a keresztmetszetével arányosan.

A miofibrillumok egymással párhuzamos lefutásúak az izomrost hosszában, és a felépítésükre vezethető befolyásolja ea visszér a merevedést a harántcsíkolt izmok harántcsíkolata. Minden egyes miofibrillum funkcionális alapegységei a szarkomerek vagy szarkomérákamelyek a gerincesekben mintegy 2,5 mikrométer hosszúságúak, és a miofibrillumban egymást követően sokszor ismétlődnek.

A párhuzamos miofibrillumokban a szarkomerek határai azonos magasságba esnek, átlátszó kisülés az erekció során ez hossza létre a keresztben csíkozottságot.

Biológiai kislexikon

A miofibrillumokban egymást váltják ugyanis a világos és sötét vagy izotróp és anizotróp sávok, és ezek az összes miofibrillumokban azonos magasságban lévén az egész izomrostot harántul világos és sötét sávokra osztják.

A szarkomérák határait jelentő Z-lemezekhez vagy Z-vonalakhoz kapcsolódnak azok a fehérje miofilamentumok, amelyek felelősek az izom erőkifejtő, illetve összehúzódási képességéért; ezeknek a miofilamentumoknak a miofibrillumban való elrendeződése hozza létre a mikroszkóp alatt nézve a vázizomra jellemző harántcsíkolatot.

Az alkotórészek viszonyairól lásd az ábrát. Az izomrostok finom kötőszövetes burokkal vannak egymástól elhatárolva; az izomrostok kötegeit és az egész izmot erős kötőszövetes hártya az epimysium burkolja, és ez megy át tömöttrostos kötőszövetbe, azaz ínba, az izom végein; a nem-nyújtható inak kapcsolják az izmokat általában mindkét, de legalább egyik végükön a váz elemeihez a gerincesekben a csontokhoz, a gerinctelenekben a külső váz bizonyos elemeihez.

Az izomnak az a vége, amely a nem-mozgó csonthoz kapcsolódik, az izom eredése; a mozgó csonthoz kapcsolódó izomvég pedig az izom tapadása. Amikor az izom kontrahál, mechanikai erőt fejt ki; ha ez az erő nagyobb, mint az izmot terhelő erő, akkor az kontraháló izom a terhet elmozdítja és megrövidül, miközben a kifejtett erő nagysága azonos a teher erejével ez az izotóniás kontrakció ; ha az izom által maximálisan kifejtett erő nem tudja elmozdítani a tehet, akkor a maximális erőkifejtés ellenére sincs rövidülés az izom mérete marad állandó; ez az izometriás kontrakció.

Rövidüléskor az izomrostok rövidebbek, de vastagabbak lesznek, és az egyik csontot közelebb mozgatják a másikhoz.

átlátszó kisülés az erekció során

Mivel az izom kinyúlni nem tud, ezért a csontok ellentétes irányba mozgatásához egy másik izom szükséges, és ennek kontrakciója megfeszíti az első izmot.

A csontokat egymáshoz közelítő pontosabban a test középvonala vagy középpontja felé mozdító izmok a z anatómiai értelemben hajlító flexor izmok, míg a test középvonalától vagy középpontjától eltávolító izmok a z anatómiai értelemben feszítő, nyújtó extenzor izmok. Egy ízület körül a hajlító, illetve a feszítő izmok egymás antagonistái; de bizonyos körülmények között lehetnek szinergistái is például amikor egyszerre aktiválódva meggátolják az ízület elmozdulását.

Lásd az ábrát. A szekretin és a glukagon rokona. A VIP a szekretinnel serkenti a hasnyálmirigyet több hidrogénkarbonátot tartalmazó vizes váladék termelésére.

Ez megemeli a vékonybél tartalmának pH-ját a hasnyálmirigy-enzimek optimálisabb működése számára. A VIP gátolja a gyomornedv-elválasztást, de elősegíti a bélcsatorna vérereinek kitágulását ami a felszívódáshoz szükséges. A vazoaktív intesztinális polipeptid a központi és a környéki idegrendszerben is előfordul és itt kotranszmitter ; a partner kis móltömegű neurotranszmitter hatásait módosítva több fiziológiai folyamat átlátszó kisülés az erekció során is közreműködik.

Számos környéki vérér kitágulását okozza és ezzel a vérnyomás süllyedését érheti el; tágítja a hörgőket; elernyeszti az epehólyag simaizmát és gátolja a kolecisztokinin összehúzó hatását; a májban és a zsírszövetben serkenti az adenilátciklázt; a Langerhans-szigetekben fokozza a hormonelválasztást; az agyalapi mirigyben stimulálja a prolaktin, a növekedési és a luteinizáló hormon szekrécióját; a mellékvesékben fokozza a szteroidok képzését; a juxtaglomeruláris sejteket reninürítésre készteti; gátolja a vérlemezkék aggregációját; serkenti a nagyagykérgi és a gerincvelői neuronokat; lázat kelthet; álmosságot idéz elő.

A vazokonstriktor ideg izgalma csökkenti a vérér keresztmetszetét a simaizom aktivációjával; a vazodilatátor idegek ingerülete növeli a vérerek keresztmetszetét. A vazokonstriktor idegek érfalbeli végződésén többnyire noradrenalin szabadul fel, ami az alfa-adrenergiás receptorokra hatva az érbelhártyából endotelin kibocsátását váltja ki; ez idézi elő a simaizomsejtek összehúzódását. A vazodilatátor idegek a végződéseiken többnyire acetil-kolint bocsátanak ki valamely neuromodulátor peptid kíséretében egyes vérerekben átlátszó kisülés az erekció során vazoaktív intesztinális polipeptiddel együtt szabadul felés ezek az ér endotéliumából nitrogén-monoxid NO ürítését váltják ki; a NO a simaizomsejtek relaxációját fogja előidézni.

Vannak azonban főleg a vázizmok vérereiben noradrenalint kibocsátó vazodilatátor idegek is; ezekben a noradrenalin béta-adrenergiás receptorokra hatva az érfali simaizomsejtek elernyedését váltják ki, azaz a noradrenalin itt közvetetten vazodilatátor hatású.

Félreértelmező szótár - kisvarosiismerkedes.hu Kultúra cikk

Az ízeltlábúak külső kutikularétegének periodikus elvesztése. Mindez a régi vastag férfi pénisz belső részéből egyes anyagok visszaszívódásával és egy új lágy kutikula kialakításával kezdődik.

  • Átlátszó magömlés prosztatagyulladás esetén
  • A különböző váladékok okai a férfiakban: mi a norma, mi a patológia - Megelőzés

A régi kutikula maradványa ezután szétreped; az állat kibújik átlátszó kisülés az erekció során vizet vesz fel vagy levegőt nyel és növeli a méretét, ameddig az új kutikula még lágy.

Ez a kutikula ezután a kitin és mészsók által megkeményedik. Rovaroknál és rákoknál a vedlést az ekdizon hormon szabályozza. Lásd még vedlést kiváltó hormon.

Élettani elváltozások

A hüllők kivéve a krokodilok kültakarójának külső rétegének periodikus leválása, ami elősegíti a növekedést. A szőrzet, az irha vagy a tollak évszakhoz köthető elhullajtása emlősök és madarak esetében.

A kültakaró meghatározott időközönként leválása ízeltlábúaknál és hüllőknél. Fő feladata a bélsár tárolása a kiürítésig.

Számos női patológiás változás következik be a hüvelykisülés jellegében. Például, a zselészerű konzisztencia kiválasztása, amikor zselé formájában válogatás történt, beszélhet a méhnyak gyulladásos folyamatáról.

A központi idegrendszerből kifutó idegrostjai a preganglionáris idegrostok a testben a periférián valahol szinapszissal átkapcsolódnak egy idegdúcban, és ezen idegdúcból kifutó posztganglionáris idegrostok idegzik be a zsigeri szerveket vagy mirigyeket. Kettő, illetve három részre szokták osztani: a paraszimpatikus és a szimpatikus idegrendszer re, illetve a bélidegrendszer re. A vegetatív idegrendszer tevékenységét elsősorban az agytörzs és a hipotalamusz szabályozza, de befolyásolják a többi idegi központok is.

A szervekből érzőidegrostok viszik az érzékelési információt a központi idegrendszerbe, de a zsigeri érzékelés nagy része normálisan nem tudatosul.

5 thoughts on “Átlátszó magömlés prosztatagyulladás esetén”

Az ivartalan szaporodás egyik formája a növényekben, aminek során új egyedek alakulnak ki specializálódott soksejtű struktúrákból például gumókbólhagymákbólamelyek leválnak a szülő növényről.

További példák lehetnek: a szamóca növényegyed létrejötte indákból vagy a kardvirág Gladiolus egyed kifejlődése gyökérgumóból. A vegetatív terjedés mesterséges módszerei az átoltás szemzés; lásd grafta sarjasztás és a dugványozás. A növényekben azért történhet szaporodás reprodukció is a testi szomatikus sejteket tartalmazó vegetatív növényi részekből, mert a növényekben a testi és a szaporító sejtek vonalai nem válnak élesen szét, mint a szövetes állatokban.

A nem-szövetes állatokban például a csalánozókban az ivartalan szaporodás egyik formája például a bimbózás a Hydrákban.

Félreértelmező szótár : Állásfoglalás - Ülőhely átadása a buszon Antibakteriális - Állomásfőnök...

A testüreges és a szövetes állatok esetében a vegetatív önfenntartó funkciójú testi sejtek már nem állnak a szaporodás szolgálatában lásd még differenciáció. A mozgatóidegsejt végződéséből felszabaduló neurotranszmitter az acetil-kolin receptorait tartalmazza; az acetil-kolinnak a receptorához kötődése nem-specifikus kationcsatornákat nyít meg, így a mozgatóidegsejt izgalmára a véglemez hipopolarizálódik véglemez-potenciálhullám alakul ki rajta. A véglemezen kívüli szarkolemmán ez a véglemez-potenciálhullám valódi izomkisülést hoz létre, ami végigterjed a szarkolemmán és elindítja az izomsejt vagy izomrost kontrakcióját.

Például az immunrendszer végrehajtói az antigént felismerő és ellenanyag-termelődésre differenciálódó plazmasejtek, a citotoxikus T-sejtek, amelyek válaszreakciója az antigénre és speciális limfokinok hatására jön létre. Az idegimpulzusok közvetítette idegi parancsok végrehajtói az izomsejtek, izomrostok, illetve a mirigyek sejtjei.

Ilyen például a mozgatóidegsejt amely közvetlen szinaptikus kapcsolatban van izomsejtekkel vagy izomrostokkal és a zsigeri szekréciós idegsejt amely mirigysejteket ingerel váladéktermelésre.

átlátszó kisülés az erekció során

A végső oxidáció reakciói folyhatnak a peroxiszómákbana glioxiszómákban és a mitokondriumokban ; az utóbbi esetben a H atomok elektronjait az elektrontraszportlánc szállítja a végső elektronfelfogó felé, míg a protonok a két membrán közé transzportálódnak. Ilyen végszerv a mozgatóidegrost végződésén az izomban található véglemezilletve az érzőidegsejt végződésén található érzékszerv receptor.

A vállöv a hozzá csatlakozó mellső végtaggal, szárnyakkal sem csontosan, sem pedig ízületesen nem kapcsolódik a gerincoszlophoz; a végtagfüggesztőövek az izomzatba ágyazódnak. A medenceöv viszont szoros kapcsolatban áll a gerincoszloppal a hozzá kapcsolódó hátsó végtagok, lábak rögzítettsége így igen erőteljes. Az átalakítás során többnyire a vízben kevésbé vagy nem oldható vegyületek polárossá válnak, így vízben oldékonyabbak lesznek, így a vizelettel kiküszöbölhetők lesznek.

Azt is átlátszó kisülés az erekció során kell azonban jegyezni, hogy számos olyan vegyület, amely ártalmatlannak tűnik, a szervezetben zajló eme átalakítási folyamatok során válik károssá, ártalmassá vagy éppen mérgezővé, akár rákot is okozóvá. A különféle vegyületek átalakítási folyamatai több szervben is zajlanak az állatok szervezetében, elsősorban a májban, a tüdőben és a belekben, de kisebb mértékben részt vesz ezekben több más szervünk is. Ezek a vegyület-átalakítási folyamatok általánosságban két fázisban zajlanak.

Az első szakasz közönséges reakciói oxidációk, redukciók és hidrolízisek, nemegyszer összekapcsolva gyűrűk kinyitásával. Az első fázisban létrejövő metabolitok átlátszó kisülés az erekció során többnyire reaktívabbak, mint a szülő vegyület, mert ez teszi lehetővé, hogy részt tudjanak venni a következő fázis reakcióiban. Ez a második szakasz már közvetlenül az eliminációjukat készíti elő. Ennek reakciói során a kiküszöbölendő vegyülethez kémiai csoportok vagy vegyületek kapcsolódhatnak konjugáció, komplexképződés útján, például glicin, acetát és ettől a kiiktatandó vegyület már kevésbé lesz mérgező a szervezet szövetei számára és könnyebbé válik a kiválasztása is.

A stacionárius álló fázis egy abszorbeáló szilárd anyag például timföld vékony rétege. Ezt úgy hozzák létre, hogy a szilárd anyag iszapját szétterítik egy lemezen rendszerint üvegen és egy kályhában megszárítják. Az elemzendő elegy kis mennyiségét az üveglemez egyik széle közelébe helyezik például nincs erekciós orvos elegyet tartalmazó tartályba helyezik az üveglemez szélétés a lemez felállítják az elegy oldószerében.

Az oldószer a kapilláris hatás következtében felfelé emelkedik a lemezen levő rétegben, és eltérő sebességgel viszi magával felfelé az elegy összetevőit a sebesség attól függ, hogy az illető összetevő milyen mértékben kötődik a szilárd anyag részecskéihez. Egy adott időintervallum után az üveglemezt megszárítják és a komponens foltok helyét megjelölik.

  1. Sok férfi szenved évek óta a csúnya tüneteket, és ezzel smuschyayutsya menni az orvoshoz, a recepción további diagnózist.
  2. Átlátszó sperma szín prosztatagyulladással
  3. Biológiai kislexikon | Digitális Tankönyvtár
  4. A kismedencei szervek ultrahangja.

Az elegy összetevőit az adott idő alatt megtett távolság alapján azonosítani lehet ismert vegyületeket is futtatva. Az összehasonlítható eredmények és a jó szétválás érdekében nagyon gondosan kell ellenőrizni a szilárd anyag rétegének vastagságát és a futtatás hőmérsékletét.

Olyan állat, általában rovar, amely passzív módon közvetíti a betegségeket okozó mikroorganizmusokat az egyik állatról vagy nővényről egy másikra, vagy egy állatról az emberre. Mit kell tenni a jobb péniszért baktérium gazdasejt esetében sokféle különböző típusú vektort alkalmaznak: bakteriofág okat, mesterséges kromoszómák at, plazmid okat és ezek hibrid származékait, a kozmid okat.

Az idegen DNS-t beillesztik a vektorba, különleges restrikciós enzimek és DNS ligázok segítségével, majd összekapcsolják az idegen DNS-t a keletkezett két véggel inszerciós vektorok.

Néhány fágvektorból a vírus genomjának egy részét enzimes úton eltávolítják, és ezt idegen DNS-sel helyettesítik helyettesítéses vektorok. A retrovírusok hatékony vektorok lehetnek abban, hogy a rekombináns DNS-t bejuttassák az emlős sejtekbe. A növényeknél a korona gyökérgolyva baktérium, az Agrobacterium tumefaciens tumorindukáló Ti plazmidjának származékát használják vektorként.

Lásd még expressziós vektor. A test veleszületett rendellenességeit előidézhetik genetikai tényezők, például a Down-tünetegyüttesben fölös es kromoszóma, ennek következtében módosult egyedfejlődési embrionális programok, vagy okozhatják az embrionális fejlődés során fellépett sérülések, károsodások vagy egyéb környezeti hatások mint például gyógyszerek, mint a thalidomidkémiai anyagok mint a dioxin, alkohol, dohányfüst anyagaianyai hormonok például a stressznek kitett anya által elválasztott kortikoszteroidokbakteriális és virális fertőzések például a Listeria vagy a citomegalovírus által okozott infekciók.